ریسک‌ ها و فرصت های ایزو ۴۵۰۰۱

ریسک‌ ها و فرصت های ایزو ۴۵۰۰۱ به شما کمک می‌نماید تا در کمترین زمان ریسک و فرصت‌های مرتبط با سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی خود را مطابق الزامات استاندارد ISO 45001:2018 شناسایی و ارزیابی نمایید. ادامه مطلب

چک لیست ممیزی ایزو ۴۵۰۰۱

چک لیست ممیزی ایزو ۴۵۰۰۱ ، جهت ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001 برای سازمان ها توسط تیم مهندس پیام خرازیان تهیه شده است

چک لیست ممیزی داخلی ایزو ۴۵۰۰۱ به صورت فایل Word ،می تواند به سازمان ها در اجرای فرآیند ممیزی داخلی ایزو ۴۵۰۰۱ کمک فراوانی نماید سوالات چک لیست ISO 45001 طوری طراحی شده است که شما به راحتی می توانید این سوالات را در فرآیند‌های سازمان خود لحاظ نمایید ادامه مطلب

مشاوره HSE

مشاوره HSE، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیستی مقررات زیست‌محیطی و ایمنی بهداشت شغلی مرتبط با دامنه کاربرد سازمان شمارا شناسایی نموده این الزامات را در سازمان شما استقرار می‌نماید شما با راهنمایی مشاوره HSE می توانید در کمترین زمان سیستم HSE زا استقرار دهید. ادامه مطلب

مشاوره انتقال ایزو ۴۵۰۰۱

مشاوره انتقال ایزو ۴۵۰۰۱ جهت به روز آوری سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی OHSAS 18001 به ISO 45001:2016 می باشد خدمات مشاوره ایزو ۴۵۰۰۱ به شما کمک می کند تا در کمترین زمان سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی خود را بر اساس استاندارد بین المللی ایزو ۴۵۰۰۱ به روز نمایید.

 

آموزش انتقال ISO 45001

آموزش انتقال ISO 45001 بر اساس پیش نویس استاندارد ISO 45001:2016 توسط تیم پیام خرازیان به صورت اختصاصی در محل شما برگزار می شود در این دوره مبانی و واژگان ایزو ۴۵۰۰۱ ، الزامات سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی و تغییرات این استاندارد نسبت به استاندارد OHSAS 18001 تشریح می شود ادامه مطلب

استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱

استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ توسط سازمان ایزو در سال ۲۰۱۸ منتشر شده است استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ جایگزین سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی OHSAS 18001 شده است .

ادامه مطلب

دوره ایزو ۴۵۰۰۱

دوره ایزو ۴۵۰۰۱ ، سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی ISO 45001:2018  ،توسط تیم مهندس پیام خرازیان به‌صورت کاربردی آموزش داده می‌شود .

سازمان ایزو با توجه به اهمیت موضوعات ایمنی بهداشت شغلی و بر اساس استقبال سازمان‌ها از سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی OHSAS 18001 ، سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی ISO 45001 را تدوین نموده است . ادامه مطلب

مشاوره ایزو ۴۵۰۰۱

خدمات مشاوره ایزو ۴۵۰۰۱ ، بر اساس استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی منجر به کاهش خطرات و حوداث و بیماری های ناشی از فعالیت‌ها شده و افزایش رضایتمندی ذی نفعان را در پی دارد. ادامه مطلب