مشاوره انتقال ایزو ۴۵۰۰۱

مشاوره انتقال ایزو ۴۵۰۰۱ جهت به روز آوری سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی OHSAS 18001 به ISO 45001:2016 می باشد خدمات مشاوره ایزو ۴۵۰۰۱ به شما کمک می کند تا در کمترین زمان سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی خود را بر اساس استاندارد بین المللی ایزو ۴۵۰۰۱ به روز نمایید.

 

آموزش انتقال ISO 45001

آموزش انتقال ISO 45001 بر اساس پیش نویس استاندارد ISO 45001:2016 توسط تیم پیام خرازیان به صورت اختصاصی در محل شما برگزار می شود در این دوره مبانی و واژگان ایزو ۴۵۰۰۱ ، الزامات سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی و تغییرات این استاندارد نسبت به استاندارد OHSAS 18001 تشریح می شود ادامه مطلب

استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱

استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ توسط سازمان ایزو در سال ۲۰۱۸ منتشر شده است استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ جایگزین سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی OHSAS 18001 شده است .

ادامه مطلب

دوره ایزو ۴۵۰۰۱

دوره ایزو ۴۵۰۰۱ ، سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی ISO 45001:2018  ،توسط تیم مهندس پیام خرازیان به‌صورت کاربردی آموزش داده می‌شود .

سازمان ایزو با توجه به اهمیت موضوعات ایمنی بهداشت شغلی و بر اساس استقبال سازمان‌ها از سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی OHSAS 18001 ، سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی ISO 45001 را تدوین نموده است . ادامه مطلب

مشاوره ایزو ۴۵۰۰۱

خدمات مشاوره ایزو ۴۵۰۰۱ ، بر اساس استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی منجر به کاهش خطرات و حوداث و بیماری های ناشی از فعالیت‌ها شده و افزایش رضایتمندی ذی نفعان را در پی دارد. ادامه مطلب