استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱

استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ توسط سازمان ایزو در سال ۲۰۱۸ منتشر شده است استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ جایگزین سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی OHSAS 18001 شده است .

ادامه مطلب