مشاوره HSE

مشاوره HSE، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیستی مقررات زیست‌محیطی و ایمنی بهداشت شغلی مرتبط با دامنه کاربرد سازمان شمارا شناسایی نموده این الزامات را در سازمان شما استقرار می‌نماید شما با راهنمایی مشاوره HSE می توانید در کمترین زمان سیستم HSE زا استقرار دهید. ادامه مطلب

مشاوره انتقال ایزو ۴۵۰۰۱

مشاوره انتقال ایزو ۴۵۰۰۱ جهت به روز آوری سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی OHSAS 18001 به ISO 45001:2016 می باشد خدمات مشاوره ایزو ۴۵۰۰۱ به شما کمک می کند تا در کمترین زمان سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی خود را بر اساس استاندارد بین المللی ایزو ۴۵۰۰۱ به روز نمایید.

 

مشاوره ایزو ۴۵۰۰۱

خدمات مشاوره ایزو ۴۵۰۰۱ ، بر اساس استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی منجر به کاهش خطرات و حوداث و بیماری های ناشی از فعالیت‌ها شده و افزایش رضایتمندی ذی نفعان را در پی دارد. ادامه مطلب