نوشته‌ها

استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱

استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ توسط سازمان ایزو در سال ۲۰۱۸ منتشر شده است استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ جایگزین سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی OHSAS 18001 شده است .

ادامه مطلب

دوره ایزو ۴۵۰۰۱

دوره ایزو ۴۵۰۰۱ ، سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی ISO 45001:2018  ،توسط تیم مهندس پیام خرازیان به‌صورت کاربردی آموزش داده می‌شود .

سازمان ایزو با توجه به اهمیت موضوعات ایمنی بهداشت شغلی و بر اساس استقبال سازمان‌ها از سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی OHSAS 18001 ، سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی ISO 45001 را تدوین نموده است . ادامه مطلب

مشاوره ایزو ۴۵۰۰۱

خدمات مشاوره ایزو ۴۵۰۰۱ ، بر اساس استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی منجر به کاهش خطرات و حوداث و بیماری های ناشی از فعالیت‌ها شده و افزایش رضایتمندی ذی نفعان را در پی دارد. ادامه مطلب