نوشته‌ها

مشاوره انتقال ایزو ۴۵۰۰۱

مشاوره انتقال ایزو ۴۵۰۰۱ جهت به روز آوری سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی OHSAS 18001 به ISO 45001:2016 می باشد خدمات مشاوره ایزو ۴۵۰۰۱ به شما کمک می کند تا در کمترین زمان سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی خود را بر اساس استاندارد بین المللی ایزو ۴۵۰۰۱ به روز نمایید.