نوشته‌ها

مشاوره HSE

مشاوره HSE، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیستی مقررات زیست‌محیطی و ایمنی بهداشت شغلی مرتبط با دامنه کاربرد سازمان شمارا شناسایی نموده این الزامات را در سازمان شما استقرار می‌نماید شما با راهنمایی مشاوره HSE می توانید در کمترین زمان سیستم HSE زا استقرار دهید. ادامه مطلب